Aktuelt

Raknestunbasaren utsatt!

Grunna den pågåande Covid-19 situasjonen har me sett oss nødt til å utsetta den årelege basaren endå ein gong. Dette er sjølvsagt veldig kjedelig, men slik situasjonen er no ser me det ikkje forsvarleg å avholda basaren som planlagt. Me minner om at det likavel er...

Ny dagleg leiar på plass!

  Sidan Solbjørg Angelskår Mortensen sin avgang 31.12.19 har det vore ein spennande prossess i Nordhordland indremisjon sitt styre med å finne ein ny dagleg leiar på Raknestunet. Valet falt på Martin Eknes (26) frå Stranda på Ostereidet. Han skulle opprinneleg tre inn...

Raspetorsdag desember

Sidan desember er så travel for dei fleste blir det ingen raspetorsdag då. Velkommen til raspetorsdag på nyåret heller!