Byggearbeidet startar!

Byggearbeidet startar!

Mandag 04.oktober startar byggearbeidet! Sidan august har engasjerte dugnadsfolk stått på for å gjera klart Raknestunet til opprustinga som etter planen skal vera ferdig til leirsumaren 2022. Bygget er no tømt for all inventar og mykje av byggemassen er også revet og...
Dugnad på Raknestunet

Dugnad på Raknestunet

I veke 32, altså 09-14.august invitere me til dugnad på Raknestunet! Raknestunet skal stengast ned for ein etterlengta oppgradering.Men før dette kan gjerast så trenger me litt hjelp til å tømma huset.Arbeidsoppgåver kan vera så mangt, og her nevnes nokre eksempler:...
Vinnarar av Raknestunlotteriet

Vinnarar av Raknestunlotteriet

Laurdag 17.april blei vinnarane av årets loddbøker trukket.Gratulera så mykje til alle som vant, de vil bli kontakta for levering av gevinstar.Omlag 160 000,-kr blei samla inn til Raknestunet.Takk til alle som har solgt, og alle som har kjøpt lodd!Her er oversikt over...
Raknestunbasaren avlyst

Raknestunbasaren avlyst

Grunna usikkerheten rundt restriksjonar ynskjer vi heller ikkje i år å ta nokre sjansar med å samla folk til basar. Veldig kjedelig at me igjen må avlysa basar, men det viktigste er at me alle heldt oss trygge og friske! Det blir i år også loddboksalg, og...
Velkommen på basar

Velkommen på basar

Laurdag 17.april blir den årlege Raknestunbasaren avholdt på Raknestunet.Det er allereie no mogleg å kjøpa lodd til loddboksalget, det er fine premiar ein kan vinna på årets loddbøker, der hovudpremien er ein tilhengar levert av Tysse. I tillegg til trekking av...
Leirar avlyst i vinter

Leirar avlyst i vinter

Det har vore eit krevande år for Raknestunet og leirdrifta, og nok ein gong har me måtta avlysa leirar. Alle leirar denne vinteren er no avlyst grunna restriksjonar i forbindelse med Korona. Det vil sei at det ikkje blir Yngstes, Yngres, Glad-i-leir, Tenleir eller...