Hele dagen

Eldreleir

Raknestunet

Påmelding i Checkin, på epost eller telefon til Norhordland Indremisjon.