Lagsleir

Raknestunet

Leir for lag. Ta kontakt med Nordhorland Indremisjon dersom ditt lag vil ha lagsleir. Meir info på nhindremisjon.no

Bibelhelg

Raknestunet

Meir info på nhindremisjon.no