Lagsleir

Raknestunet

Leir for lag. Ta kontakt med Nordhorland Indremisjon dersom ditt lag vil ha lagsleir. Meir info på nhindremisjon.no

Bibelhelg

Raknestunet

Meir info på nhindremisjon.no

Lagsleir

Raknestunet

Vil ditt barne eller ungdomslag vera med på ein lagsleir? Ta kontakt med Nordhordland Indremisjon.