Vil du vera med å bidra til den nye flotte leirplassen vår?

Me har behov for endå meir midlar for å kunna rusta opp Raknestunet slik at det er klart til leirsessongen sumaren 2022.
Difor har me starta ein innsamlingsaksjon med mål om å få inn 500.000,-kr før 01.02.2022.

Kontonummer: 2801.52.85933
Vipps: 574 315

Eller via ImF« s betalingsportal.

Takk for ditt bidrag!

No kan du også gje ei julegåve til nokon som går til Raknestunprosjektet.
Overført ynskja beløp til konto: 2801.52.85933.
Gåvebevis kan du lasta ned her.