Her er kalenderen vår for 2021.

Kanskje du finn ein leir for Nordhordland indremisjon du kunne tenke deg å vere deltakar eller leiar på? Eller ledig dag/helg du kan booke til ditt arrangement?

Vi gjer merksam på at i løpet av sein sumaren 2021 vil vi gå i gong med eit rehabeliteringsprosjekt av bygget, og vil difor halda stengt.

Raknestunet heldt stengt frå 9.august 2021 og fram mot sumaren 2022. 
Kalendar og plan etter byggeperioden vil komma etterkvart. 
Målet er å kunna opna igjen frå juni 2022.