Her er kalenderen vår for 2020.

Kanskje du finn ein leir for Nordhordland indremisjon du kunne tenke deg å vere deltakar eller leiar på? Eller ledig dag/helg du kan booke til ditt arrangement?

Her er kalenderen vår for 2021.

Kanskje du finn ein leir for Nordhordland indremisjon du kunne tenke deg å vere deltakar eller leiar på? Eller ledig dag/helg du kan booke til ditt arrangement?

Vi gjer merksam på at det i løpet av 2021 vil vera litt byggeaktivitet på bygget, det kan difor vera litt begrensa kapasitet i periodar.