Velkomen til oss

Døgn- og helgeopphald

Raknestunet egnar seg godt for menighetsturar, konfirmantweekend, skuleturar, familieleirar, øvingshelger og andre opphold over kortare eller lengre tid. Vi har 20 internatrom til disposisjon, med 85 sengeplassar til saman. Romma har frå 1-5 senger. Vi har ny matsal, møtesal og gymsal som var ny i 2022, og internatromma vart pussa opp i 2022. Møtesalen og matsalen kan opnast opp til eitt rom, med plass til ca. 200 personar utan dekka bord, og frå 100-150 med dekka bord (varierar etter kva bordoppsett ein ynskjer).

Sjekk kalendaren oppe i menyen for å finne ledige helger for utleige, og sjekk bildegalleriet for å sjå fasilitetane på Raknestunet.

PS: Er helga/dagane du ynskjer opptatt, ta gjerne kontakt for å stå på venteliste, då det hender at vi får avbestillingar.

Møtesalen, med plass til ca. 70-80 personar.

Matsal (til venstre) og møtesal (til høgre), med open skillevegg.

Pådekka i matsal og møtesal.

Ny gymsal ferdig i 2022.

Internatromma vart pussa opp i 2022.

Koseleg peisestove.

Fotballbane.

Privat brygge med båt og 7-8 kanoar.

Flotte oppholdsområder på utsida.

Raknestunet har flotte lokaler for å arrangere bursdagar, jubileum, konfirmasjonar, kurs, bryllup, slektstreff, minnesamvær o.l.

Sjekk kalendaren oppe i menyen for å finne ledige helger for utleige, og sjekk bildegalleriet for å sjå fasilitetane på Raknestunet.

PS: Er helga/dagane du ynskjer opptatt, ta gjerne kontakt for å stå på venteliste, då det hender at vi får avbestillingar.

PS: For utleige til selskap i helger, så må det vere eit ganske stort arrangement, evt. må det vere ei litt ukurant helg der vi normalt sett ikkje får leigd ut. Dette fordi at det er økonomisk ugunstig for Raknestunet å kun få leigd ut ein av dagane i ei helg. Men ta gjerne kontakt uansett, så ser vi kva som er mogleg å få til.

I møtesalen og matsalen kan det dekkast til ca. 120 viss ein ynskjer kafebord, og ca. 150 viss ein bruker langbord.

Bryllup

Raknestunet har flotte lokaler for å arrangere bryllup.

Sjekk kalendaren oppe i menyen for å finne ledige helger for utleige, og sjekk bildegalleriet for å sjå fasilitetane på Raknestunet.

I møtesalen og matsalen kan det dekkast til ca. 120 viss ein ynskjer kafebord, og ca. 150 viss ein bruker langbord.

Scene som kan settast opp ved behov
(30 cm høgde, 1-9 modular på 2×1 m).