Leirar

Leir på Raknestunet

Nordhordland indremisjon eig Raknestunet og arrangerer mange leirar for store og små på leirplassen.

Hovudmålet for leirane på Raknestunet er at deltakarane skal verta betre kjent med Bibelen og JESUS, som er Bibelen sin hovudperson. Me har samlingar kvar føremiddag med bibelundervisning lagt til rette for dei ulike alderstrinna, og me syng nye og gamle leirsongar der Bibelens bodskap er i sentrum.

 

Aktiviteter

Bygget ligg ved Osterfjorden, og det er rikeleg med aktivitetstilbod både ute og inne.
I kjellaren har me aktivitetsrom med høve til å spele innebandy, fotball og bordtennis. Ute har me tarzanløype, kanoar, kai, badestrand, trampoline, baner for ulike ballspel og mykje utstyr til uteleik.

 

Velkommen på leir

Deltakarane møter på kvar samling/ aktivitet i programmet.
På kvar leir er det ca. 10 – 12 leiarar, fordelt på alder og kjønn. Me ynskjer at kvar deltakar skal få ei positiv og trygg oppleving av å vera på leir.

Barneleir

Me har barneleirar for alle born i skulealder

  • 1.-2. klasse: Minileir
  • 3.-4. klasse: Yngstesleir
  • 4.-6. klasse: Yngresleir
  • 6.-8. klasse: Betweenleir

For dei i tenåra

Tenleir er for deg som har begynt på ungdomsskulen.

Ungdomsleir og Nyttårsleir er for deg som går i 10. klasse og oppover.

 

Andre leirar

Nordhordland Indremisjon arrangerer fleire andre leirar:

  • Familieleir
  • Glad-i-leir
  • Pensjonistleir
  • Lagsleir
  • Bibelhelg

Meld deg på

Du melder deg på leir via nettsia til Nordhordland Indremisjon. 

Vil du støtte leirarbeidet?

Les meirGje ei gåve