RAKNESTUNPROSJEKTET

Her kan du følga framgongen i Raknestunprosjektet.
Kvar veka blir det lagt ut ein bildeserie frå veka som har gått.

Vil du gje ei gåve?

VIPPS: 574 315.
Kontonummer: 2801.52.85933

Opning av nye Raknestunet

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

VEKE 13

VEKE 12

VEKE 11

VEKE 10

VEKE 9

VEKE 8

VEKE 7

VEKE 6

VEKE 5

VEKE 4

VEKE 3

VEKE 2

VEKE 1

VEKE 52

VEKE 51

VEKE 50

VEKE 49

VEKE 48

VEKE 44

VEKE 43

VEKE 42

VEKE 41

VEKE 40

VEKE 39

OM PROSJEKTET

Slik skal Raknestunet sjå ut når det står ferdig sumaren 2022.

På årsmøtet til Nordhordland Indremisjon den 22.08.2020 vart det vedteke at det skal brukast 13 millionar kr frå evangeliserings- og nybrottsfondet på rehabilitering av Raknestunet i tillegg til det som er kome inn i gåver, rundt 7 millioner kr, og det som måtte samles inn framover. 
Ved årsmøte 2021 var det kome inn gåver øremerka til nytt aktivitetsrom under møtesalen, dermed var summen oppe i 22 millionar.

I tillegg til ein del som skal brukast til oppussing av internata, og det arbeidet skal gjerast på dugnad.

Byggearbeidet starta 04.oktober, og på denne sida kan du følgja byggeprosessen veke for veke.

Vil du gje ei gåve til prosjektet? Det kan gjerast gjennom ImF`s givarportal, trykk her for å komma dit.