Aktuelt

Dugnad på Raknestunet

Raknestunet skal stengast ned for ein etterlengta oppgradering.
Men før dette kan gjerast så trenger me litt hjelp til å tømma huset.

Vinnarar av Raknestunlotteriet

Haustens ekstralotteri på Raknestunet er over, og me fekk solgt lodd for 82.600,-kr.   Her er vinnarane:   Gratulera !   Takk til alle som har kjøpt og solgt lodd, og til alle som har stilt med gevinstar! Me satsar på at me får samlast til den tradisjonelle...

Raknestunbasaren utsatt!

Grunna den pågåande Covid-19 situasjonen har me sett oss nødt til å utsetta den årelege basaren endå ein gong. Dette er sjølvsagt veldig kjedelig, men slik situasjonen er no ser me det ikkje forsvarleg å avholda basaren som planlagt. Me minner om at det likavel er...

Ny dagleg leiar på plass!

  Sidan Solbjørg Angelskår Mortensen sin avgang 31.12.19 har det vore ein spennande prossess i Nordhordland indremisjon sitt styre med å finne ein ny dagleg leiar på Raknestunet. Valet falt på Martin Eknes (26) frå Stranda på Ostereidet. Han skulle opprinneleg tre inn...