I forbindelse med at Rakenstunet skal opprusast vært det ikkje leir på leirstaden vår. Raknestunet er stengt frå august 2021- sumaren 2022.

I mellomtida har Nordhordland Indremisjon leir på blant anna Fjell-ly, Alværa og Dyrkolbotn.

Påmelding er som normalt via checkin.

Velkommen på leir!