Det har vore eit krevande år for Raknestunet og leirdrifta, og nok ein gong har me måtta avlysa leirar.

Alle leirar denne vinteren er no avlyst grunna restriksjonar i forbindelse med Korona.
Det vil sei at det ikkje blir Yngstes, Yngres, Glad-i-leir, Tenleir eller Bibelhelg denne vinteren.

Me håpar at situasjonen er annleis når me kjem på andre sida av påsken slik at me kan ta i bruk Raknestunet att til leir i april.
Neste leir er ungdomsleir, som er planlagt 23.-25.april.

Følg med på Nordhordland Indremisjon sine nettsider og facebook for å halda deg oppdatert!