Vil satse stort på Raknestunet

Nordhordland Indremisjon står foran store investeringer når kretsens leirsted skal oppgraderes.

Les mer Sambåndet.no