Nye tilsette på Raknestunet

Nye tilsette på Raknestunet

Me nærmar oss med stormskritt ein ny leirsommar på Raknestunet, og det er med stor glede at me no kan presentere tre nye tilsette på Raknestunet. Ingrid Mjelstad har takka ja til stillinga som kjøkkenleiar på Tunet, og går inn i ei 80 % stilling frå 1. august. Ingrid...
Ledige stillingar

Ledige stillingar

Raknestunet søker no etter kjøkkenleiar til det nye kjøkkenet vårt. Link til fullstendig stillinsannonse. Kjøkkenleiar – Raknestunet Ungdomssenter Raknestunet er ein leirplass eigd av Nordhordland Indremisjon, og huser barne- og ungdomsleirar for Nordhordland...
Byggearbeidet startar!

Byggearbeidet startar!

Mandag 04.oktober startar byggearbeidet! Sidan august har engasjerte dugnadsfolk stått på for å gjera klart Raknestunet til opprustinga som etter planen skal vera ferdig til leirsumaren 2022. Bygget er no tømt for all inventar og mykje av byggemassen er også revet og...
Dugnad på Raknestunet

Dugnad på Raknestunet

I veke 32, altså 09-14.august invitere me til dugnad på Raknestunet! Raknestunet skal stengast ned for ein etterlengta oppgradering.Men før dette kan gjerast så trenger me litt hjelp til å tømma huset.Arbeidsoppgåver kan vera så mangt, og her nevnes nokre eksempler:...
Dugnad på Raknestunet

Skal bruka 20 millionar på rehabelitering

På årsmøtet til Nordhordland Indremisjon den 22.08.2020 vart det vedteke at det skal brukast 13 millionar kr frå evangeliserings- og nybrottsfondet på rehabilitering av Raknestunet i tillegg til det som er kome inn i gåver, rundt 7 millioner kr, og det som måtte...