På årsmøtet til Nordhordland Indremisjon den 22.08.2020 vart det vedteke at det skal brukast 13 millionar kr frå evangeliserings- og nybrottsfondet på rehabilitering av Raknestunet i tillegg til det som er kome inn i gåver, rundt 7 millioner kr, og det som måtte samles inn framover. Det vil sei at 20 millionar skal brukast til å rehabelitera Raknestunet.

Les meir på Sambåndet sine nettsider.

 

Følg prosjektet veke for veke her!